Bezpečnosť, Zdravie a Životné prostredie

Našim cieľom je zabezpečovanie kvality všetkých činností našej spoločnosti zodpovednou a odbornou prácou pracovníkov spoločnosti. Dbáme o to, aby výsledky našej činnosti boli v súlade s platnými technickými a legislatívnymi normami a predpismi. Bezpečnosť a ochrana zdravia, ako aj ochrana životného prostredia a prírodných zdrojov sú pre nás samozrejmosťou a zaväzujeme sa dodržiavať všetky legislatívne požiadavky.

pexels-jonathan-meyer-612999.jpg

Základné piliere spoločnosti DONAUCHEM, s.r.o.
  • bezpečnosť produktov
  • bezpečnosť pri práci
  • enviromentálna bezpečnosť
Spoločnosť DONAUCHEM, s.r.o. sa zaviazala neustále zlepšovať a napredovať v oblasti zodpovednej distribúcie. Neprestajne napredujeme pri bezpečnej  manipulácii s chemickými výrobkami v oblastiach ochrany životného  prostredia a ochrany pri práci. Svoj posun každoročne overujeme objektívnymi externistami aby sme zabezpečili udržateľnosť a neustále zlepšovanie sa. 

 pexels-akil-mazumder-1072824.jpg
Tlač produktu/stránky