Aktívne uhlie


Čo je aktívne uhlie?

Aktívne uhlie je materiál s extrémne vysokou pórovitosťou, ktorý má veľký vnútorný povrch, čo umožňuje adsorpciu veľkého množstva látok z plynných alebo kvapalných fáz.
 

Aké sú možnosti jeho využitia?

Neustále narastá význam priemyslnej veľkovýroby aktívneho uhlia. Kontinuálne zlepšovanie a optimalizácia výrobného procesu a použitie nových surovín vedie k dnes používaným technológiám s vyšším stupňom adsorbcie. 

V súčasnej dobe sa aktívne uhlie používa v širokom rozsahu priemyselných aplikácii, vrátane čistenia plynu a vzduchu zahrňujúc obnoviteľné aplikácie tradičných materiálov. Zvýšené environmentálne povedomie a uzákonenie prísnych emisných smerníc vedie k vyvíjaniu nových aplikácii, najme v oblasti odstránenia látok znečisťujúcich vzduch. 

Aktívne uhlie sa používa čoraz väčšej miere aj na úpravu vody, vrátane pitnej, podzemnej, úžitkovej a odpadovej vody. Hlavnou úlohou aktívneho uhlia v tejto súvislosti je absorbovať rozpustené organické nečistoty a eliminovať látky spôsobujúce zápach, chuť a farbu v halogenizovaných uhľovodíkoch a iných organických nečistotách.

Ďalšia široká oblasť aplikácie aktívneho uhlia je úprava, čistenie a odfarbovanie kvapalín, čo je obzvlášť dôležité v liečivách, potravinách, nápojoch a iných priemyselných odvetviach.
 

Aké sú vlastnosti aktívneho uhlia?

Výber najvhodnejšieho typu aktívneho uhlia pre konkrétnu aplikáciu závisí od fyzikálnych a chemických vlastností látok, ktoré majú byť absorbované. Surovinou môže byť drevené uhlie, bitúmenové uhlie, drevo, kokosové škrupiny, olivové kôstky, ovocné kôstky, rašelina atď. Okrem vlastností absorbovaných látok aj ďalšie súvisiace faktory zohrávajú úlohu v absorpčnom procese. V závislosti od použitých surovín a metód aktivácie sa aktívne uhlie môže značne líšiť, pokiaľ ide o kvalitu a adsorpčné vlastnosti. Tieto rozdiely sa odrážajú v charakteristických údajoch (znakoch kvality) rôznych tried aktívneho uhlia. Vo všeobecnosti sú vlastnosti uhlíka opísané na základe charakteristických údajov. 
 

Aktívne uhlie a Donau Chemie Group

Donau Carbon GmbH & Co. KG, ktorý je súčasťou Donau Chemie Group, sa podieľa desiatky rokov na vyvíjaní, predaji a priemyselného použitia aktívneho uhlia a tiež konštruovaním zariadení pre používanie aktívneho uhlia.

Aktívne uhlie je dôležitou súčasťou veľkého množstva rozdielnych procesov používaných v priemysle. Environmentálne problémy ovplyvňujúce vzduch a vodu sú vyriešené použitím aktívneho uhlia a nové aplikácie sa kontinuálne vyvíjajú rýchlym sledom. Osobitná pozornosť v oblasti environmentálnej ochrany, sa venuje reaktivácii a ďalšiemu opätovnému použitiu aktívneho uhlia a recyklácii aktívneho uhlia, ktoré už nie je regenerovateľné alebo reaktivovateľné.

 
Tlač produktu/stránky