Aktívne uhlie pre úpravu vody

V posledných rokoch sa stalo použitie aktívneho uhlia významne uznávaným pri úprave pitnej vody, obnove podzemnej vody a úprave úžitkovej vody. Aktívne uhlie je rovnako vo zvýšenej miere používané pri úprave odpadovej vody, či sa jedná o systematickú úpravu jednotlivých odpadových tokov (napr. chemický priemysel), odstránenie toxických látok pre baktérie v biologickej čističke odpadových vôd alebo terciálnu úpravu odpadových vôd, kde obmedzenia v odpadovej vode sú obzvlášť prísne. Ďalšie aplikácie aktívneho uhlia sú zavedené na úpravu priesakov na skládke odpadkov.

V oblasti úpravy vody sa aktívne uhlie používa v práškovej (supenzný proces) alebo granulovanej (proces na fixovanej vrstve) forme, v závislosti od konkrétnej aplikácie a procesov. Pred rokmi sa aktívne uhlie používalo najmä na odstránenie nadbytočného chlóru a odstránenie látok ovplyvňujúcich vôňu a chuť suroviny.

AC-water.jpg

Rad výrobkov Donau Carbon Hydraffin je k dispozícii v práškovej alebo granulovanej forme, ktorá sa používa sa na úpravu vody.


Kde je možné aplikovať Donau Carbon Hydraffin?

  • Čistenie pitnej vody
  • Adsorpcia rozpustených organických látok
  • Dechlorácia a deozonizácia
  • Čistenie podzemnej vody
  • Úprava úžitkovej vody
  • Úprava kondenzátu a kontaktnej vody
  • Úprava bazénovej vody
  • Úprava vody v akváriu
  • Úprava odpadovej vody
  • Úprava priesakov skládky odpadkov

V našom katalógu sa dočítate podrobnosti o možnostiach aplikácie a benefitoch, ktoré tento produkt ponúka: Aktivne-uhlie-pre-vodu.

Brožúra s bližšou charakteristikou: Hydraffin-EN.

Pre bližšie informácie kontaktujte náš obchodný tím.

 
Kontakt
Vojtech Ďuriš Špecialista pre technológie a predaj
0914 322 526
Poslať e-mail
Kontakt
Henrich Hudák Obchodný zástupca PO, KE, ZA
0914 322 525
Poslať e-mail
Kontakt
Ing. Miriam Dočkalová Obchodný zástupca BB
0914 322 524
Poslať e-mail
Kontakt
Ing. Peter Šmelko Obchodný zástupca BA, NR
0914 322 535
Poslať e-mail
Kontakt
Ing. Ivan Tonkovič Obchodný manažér pre technickú chémiu
02 492 065 09
0914 322 513
Poslať e-mail
Kontakt
Ing. Silvia Buteková, PhD. Obchodný zástupca TN, TT, ZA
0914 322 080
Poslať e-mail
Tlač produktu/stránky