História

DONAUCHEM s.r.o. je členom medzinárodnej skupiny DONAU CHEMIE AG, ktorej história vzniku siaha až do roku 1828.

V súčasnosti DONAU CHEMIE AG pozostáva zo štyroch podnikateľských subjektov:

  • Donau Chemie
  • Donau Carbon
  • Donau Kanol 
  • Donauchem 


Hlavné sídlo skupiny sa nachádza v Rakúsku, kde sú lokalizované tri výrobné závody, produkujúce rôzne chemické produkty vysokej kvality. Ďaľšie spoločnosti skupiny sa nachádzajú tiež v Rakúsku, Nemecku, Taliansku, USA, Poľsku, Čechách, Maďarsku a Rumunsku.

Na Slovensku bola v roku 1993 založená spoločnosť DONAUCHEM SLOVAKIA, ako 100% dcérska spoločnosť DONAUCHEM G.m.b.H. Viedeň. K zmene názvu spoločnosti prišlo v roku 2005, kedy materská spoločnosť odkúpila distribučnú spoločnosť URSETA Slovakia, s.r.o. a následne sa zrealizovalo zlúčenie sesterských spoločností DONAUCHEM SLOVAKIA a URSETA Slovakia. Na trhu bola spoločnosť známa pod názvom DONAUCHEM-Urseta, spol. s r.o.

V roku 2010 došlo k zmene názvu spoločnosti DONAUCHEM-Urseta, spol. s r.o. na DONAUCHEM s.r.o.

Spoločnosť DONAUCHEM s.r.o. v roku 2022 vybudovala nové obchodné a skladové priestory v Senci, čím došlo k rozšíreniu prevádzky a skvalitneniu ponúkaných služieb. 
 

Na stiahnutie
Tlač produktu/stránky