Integrovaný manažérsky systém (IMS)

Našim  cieľom je zabezpečiť neustály rozvoj spoločnosti pri súčasnom uspokojovaní potrieb zákazníkov, zabezpečení ochrany životného prostredia a vytváraní podmienok pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci našich zamestnancov.

DONAUCHEM s.r.o. zaviedla integrovaný manažérsky systém ako nástroj na uplatňovanie efektívneho, jednotného, systémového a procesného riadenia organizácie podľa ISO 9001:2016, ISO 22000:2018, resp, FSSC 22000 ver. 5.1, ISO 14001:2016, ISO 45001:2019.

Zavedením, udržiavaním a zlepšovaním IMS spoločnosť DONAUCHEM s.r.o. deklaruje svoj záväzok poskytovať profesionálne a kvalitné služby svojim zákazníkom, zároveň chrániť životné prostredie a zabezpečovať ochranu zdravia zamestnancov.

Integrovaný manažérsky systém (IMS) predstavuje integráciu štyroch manažérskych systémov, a to systému manažérstva kvality, schémy pre systémy bezpečnosti potravín, systému environmentálneho manažérstva a systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorou sa zvýšila efektívnosť ich riadenia.

Zavedením a udržiavaním integrovaného manažérskeho systému spoločnosť DONAUCHEM s.r.o. deklaruje svoj záväzok poskytovať profesionálne a kvalitné služby k spokojnosti zákazníkov a zamestnancov a aktívne vplývať na minimalizáciu negatívnych environmentálnych vplyvov spoločnosti.

Certifikáty:

Systém manažérstva kvality STN EN ISO 9001:2016 stiahnúť tu.

Food Safety Sytem Certification (FSSC) 22000 (Version 5.1)   stiahnúť tu.

Systém environmentálneho manažérstva STN EN ISO 14001:2016  stiahnúť tu.

Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia ISO 45001:2019 stiahnúť tu.

 

POLITIKA IMS

Politika integrovaného manažérského systému  stiahnúť tu.

 

  
 
Kontakt
Katarína Horváthová Erbenová BSc. Manažér kvality, Predstaviteľ IMS / Quality manager
+421 914 322 518
Poslať e-mail
Tlač produktu/stránky