Certifikácia & Integrovaný manažérsky systém (IMS)


Našim  cieľom je zabezpečiť neustály rozvoj spoločnosti pri súčasnom uspokojovaní potrieb zákazníkov, zabezpečení ochrany životného prostredia a vytváraní podmienok pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci našich zamestnancov. Integrovaný manažérsky systém (IMS) predstavuje integráciu štyroch manažérskych systémov:
 
  • systému manažérstva kvality,
  • schémy pre systémy bezpečnosti potravín,
  • systému environmentálneho manažérstva
  • systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
DONAUCHEM s.r.o. zaviedla integrovaný manažérsky systém ako nástroj na uplatňovanie efektívneho, jednotného, systémového a procesného riadenia organizácie podľa ISO 9001:2016, ISO 22000:2018, resp, FSSC 22000 ver. 5.1, ISO 14001:2016, ISO 45001:2019.

Zavedením a udržiavaním integrovaného manažérskeho systému spoločnosť DONAUCHEM s.r.o. deklaruje svoj záväzok poskytovať profesionálne a kvalitné služby k spokojnosti zákazníkov a zamestnancov a aktívne vplývať na minimalizáciu negatívnych environmentálnych vplyvov spoločnosti.

 
Certifikáty:

Systém manažérstva kvality STN EN ISO 9001:2016 stiahnúť tu.

Food Safety Sytem Certification (FSSC) 22000 (Version 5.1)   stiahnúť tu.

Systém environmentálneho manažérstva STN EN ISO 14001:2016  stiahnúť tu.

Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia ISO 45001:2019 stiahnúť tu.

 

POLITIKA IMS

Politika integrovaného manažérského systému  stiahnúť tu.

 

  
 
Kontakt
Ing. Tatiana Valiová Manažér kvality, Predstaviteľ IMS / Quality manager
+421 914 322 518
Poslať e-mail
Tlač produktu/stránky