Vízie & Ciele

Našou najväčšou prioritou pri každodennej práci je snaha byť zodpovedným, spoľahlivým, profesionálnym, ale aj priateľským partnerom pre naších dodávateľov i odberateľov. Dominantným stimulom nášho pracovného úsilia je spokojný a dlhodobý obchodný vzťah s Vami, našími obchodnými partnermi. Firemná stratégia sa zameriava na udržateľný rozvoj a inovačnú silu, ktorou prináša svojim zákazníkom komplexné riešenia. Pre rok 2023 plánujeme posilniť stálosť dodávateľských reťazcov a zvýšiť zodpovednosť využívania prírodných zdrojov. Zameriavame sa nie len na ekonomickú prosperitu ale aj environmentálny a spoločenský pokrok.
 
Základy piliere spoločnosti:
  • Vysoká kvalita tovarov a služieb
  • Obojstranné výhodné riešenia
  • Etický kódex a vzťahy
  • Vzdelávanie a know-how
 
vision.jpg
Tlač produktu/stránky