Riadenie ľudských zdrojov

Podnikavosť, zodpovednosť a charakter
Sme presvedčení, že každý zamestnanec môže preukázať všetky tieto vlastnosti v rámci svojej úlohy v spoločnosti a to je presne to, čím by sme sa mali odlíšiť od ostatných.

Odborné zodpovednosti – pridaná hodnota pre spoločnosť a ľudí
Bez každodennej práce našich zamestnancov, ich nápadov a oddanosti by naša spoločnosť nemohla dosiahnuť hospodársky úspech. Odhliadnuc od úspechu ako ekonomickej premennej vykonávanie práce pre našu spoločnosť by malo mať zmysel pre jednotlivcov, malo by im ponúknuť sebarealizáciu, potešenie, kontakt s inými ľuďmi a možnosti pre ďalší rozvoj. Návrh odbornej činnosti, ktorá ponúkne takéto podmienky, je našou prioritou.

Štrukturálne rámcové podmienky na dosiahnutie spoločných cieľov
Spektrum siaha od plánovania a implementácie po odbornú prípravu a vzdelávanie prispôsobené konkrétnym požiadavkám po zaručenie bezpečnosti pri práci a ochrany zdravia až k navrhovaniu programov a firemnej kultúry, ktoré vytvoria z našej spoločnosti atraktívneho zamestnávateľa.
Ľudské zdroje poskytnú impulz pre začatie týchto úloh, konečné dosiahnutie tohto cieľa je však vždy výsledkom pozitívnej interakcie medzi zamestnancami a vedením spoločnosti.

m.jpg
Kontakt
Ing. Eva Škorňová Konateľ
02 492 065 01
Poslať e-mail
Tlač produktu/stránky