Názov produktu: Izobutanol

Odvetvia
Detergenty & Kozmetika, Farmácia, Chemický priemysel, Stavby, lepidlá, tmely/Farby & Nátery
 
Chemický názov: Izobutanol

Iný názov: 2-metylpropán-1-ol; 2-methylpropan-1-ol

CAS: 78-83-1

EC: 201-148-0

Chemický vzorec: C4H10O

Prosím, kontaktujte nás pre bližšie informácie.
Tlač produktu/stránky