Názov produktu: Benzoan sodný

Odvetvia
Detergenty & Kozmetika, Farmácia, Guma, Kaučuk & Polyméry, Chemický priemysel, Poľnohospodárstvo, Hnojivá, Potravinárstvo
 
Benzoan sodný - E 211 - konzervačná látka.

Prosím, kontaktujte nás pre bližšie informácie.
Tlač produktu/stránky