Názov produktu: Donau Evolution

Použitia
Čistenie (odpadových) plynov a vzduchu, Odfarbovanie, Odstraňovanie zápachu, Úprava odpadových vôd, Úprava pitných vôd

Odvetvia
Chemický priemysel, Voda, úžitková&odpadová, bazény
 
Donau ®Evolution – creative solutions for the future! Challenges and process improvements at our customers require creative ideas. Many years of experience, in house research & development and application engineers result in reliable product qualities for our customers. Donau Evolution is a variety of products made of approved and new precipitation agents from our production combined with biologically important additives.
Kontakt
Scarlett Ščepánová Účtovník
02 492 065 02
Poslať e-mail
Tlač produktu/stránky