Názov produktu: Bentonit S

Použitia
Úprava odpadových vôd, Úprava pitných vôd

Odvetvia
Chemický priemysel, Stavby, lepidlá, tmely/Farby & Nátery, Voda, úžitková&odpadová, bazény
 
Bentonit S je vyrábaný z prírodných, selektívne ťažených bentonitov a používaný v stavebníctve, hutníctve, poľnohospodárstve a v zlievarenstve.

Prosím, kontaktujte nás pre bližšie informácie.
Tlač produktu/stránky