Názov produktu: Formaldehyd stabilizovaný, nestabilizovaný

Odvetvia
Farmácia, Chemický priemysel
 
Chemický názov: Formaldehyd (nestabilizovaný alebo stabilizovaný izopropylalkoholom)

Iný názov: Formalín

CAS: 50-00-0

EC: 200-001-8

Chemický vzorec: CH2O

Prosím, kontaktujte nás pre bližšie informácie.
Tlač produktu/stránky