Názov produktu: Etylacetát

Odvetvia
Automobily & Technológie, Výroba, Galvanizácia, Detergenty & Kozmetika, Farmácia, Grafika & Tlačiarenská chémia, Guma, Kaučuk & Polyméry, Chemický priemysel, Poľnohospodárstvo, Hnojivá, Potravinárstvo, Stavby, lepidlá, tmely/Farby & Nátery
 
Chemický názov: etylacetát

Iný názov: octan etylnatý, etylester kyseliny octovej

CAS: 141-78-6

EC: 205-500-4

Sumárny vzorec: C4H8O2

Prosím, kontaktujte nás pre bližšie informácie.
Tlač produktu/stránky