Názov produktu: Izopropylalkohol 87%, 100%

Použitia
Úprava odpadových vôd, Úprava pitných vôd

Odvetvia
Automobily & Technológie, Výroba, Galvanizácia, Detergenty & Kozmetika, Drevo & Papier, Farmácia, Grafika & Tlačiarenská chémia, Chemický priemysel, Poľnohospodárstvo, Hnojivá, Potravinárstvo, Stavby, lepidlá, tmely/Farby & Nátery, Voda, úžitková&odpadová, bazény
 
Chemický názov: Izopropylalkohol

Iný názov: propán-2-ol, propan-2-ol, 2-propanol

CAS: 67-63-0

EC: 200-661-7

Sumárny vzorec: C3H8O

Prosím, kontaktujte nás pre bližšie informácie.
Kontakt
Scarlett Ščepánová Účtovník
02 492 065 02
Poslať e-mail
Tlač produktu/stránky