Názov produktu: Arabská guma

Odvetvia
Potravinárstvo
 
Arabská guma - E 414 - stabilizátor a emulgátor.

Prosím, kontaktujte nás pre bližšie informácie.
Tlač produktu/stránky