Názov produktu: Kyselina octová

Použitia
Úprava odpadových vôd, Úprava pitných vôd

Odvetvia
Automobily & Technológie, Výroba, Galvanizácia, Farmácia, Chemický priemysel, Koža, Textílie & Vlákna, Poľnohospodárstvo, Hnojivá, Potravinárstvo, Stavby, lepidlá, tmely/Farby & Nátery, Voda, úžitková&odpadová, bazény
 
V ponuke: kyselina octová 80% (technická, potravinárska), 98/100%

Názov:
Kyselina octová 80%

Iný názov: kyselina etánová

CAS číslo: 64-19-7

EC číslo: 200-580-7

Molekulová hmotnosť: 60,05

Sumárny vzorec: C2H4O2

Prosím, kontaktujte nás pre bližšie informácie.
Tlač produktu/stránky