Názov produktu: Močovina

Použitia
Úprava odpadových vôd, Úprava pitných vôd

Odvetvia
Detergenty & Kozmetika, Farmácia, Chemický priemysel, Poľnohospodárstvo, Hnojivá, Potravinárstvo, Stavby, lepidlá, tmely/Farby & Nátery, Voda, úžitková&odpadová, bazény
 
Chemický názov: Močovina

Iný názov: diamid kyseliny uhličitej; karbamid, carbamide

CAS: 57-13-6

EC: 200-315-5

Chemický vzorec: CO(NH2)2

Prosím, kontaktujte nás pre bližšie informácie.
Tlač produktu/stránky