Štandardné chemikálie

Naša spoločnosť ponúka veľmi širokú ponuku chemikálii určených pre technické odvetvie rôzneho druhu.

  • kyseliny: sírová, chlorovodíková, dusičná, fosforečná, amidosírová, flourovodíková, octová, mravčia, maslová a mnohé iné
  • zásady: hydroxid draselný, hydroxid lítny, hydroxid hlinitý, amoniak a mnohé iné
  • deriváty: chlorid amónny, bárnatý, draselný, hlinitý, horečnatý, vápenatý, sodný, metylacetát, butylglykol, butyldiglykol, tiosíran sodný, anhydrid kyseliny ftalovej, síran železitý a mnohé iné
  • organické rozpúšťadlá: acetón, izopropylalkohol, izobutanol, formaldehyd, metanol a mnohé iné
Pre podrobnejšie informácie o našich produktoch nás neváhajte kontaktovať pomocou kontaktného formulára alebo priamo obchodných zástupcov. 
 
Kontakt
Vojtech Ďuriš Špecialista pre technológie a predaj
0914 322 526
Poslať e-mail
Kontakt
Henrich Hudák Obchodný zástupca PO, KE, ZA
0914 322 525
Poslať e-mail
Kontakt
Ing. Miriam Dočkalová Obchodný zástupca BB
0914 322 524
Poslať e-mail
Kontakt
Ing. Peter Šmelko Obchodný zástupca BA, NR
0914 322 535
Poslať e-mail
Tlač produktu/stránky