Názov produktu: Butylglykol

Odvetvia
Automobily & Technológie, Výroba, Galvanizácia, Detergenty & Kozmetika, Chemický priemysel, Koža, Textílie & Vlákna, Poľnohospodárstvo, Hnojivá, Stavby, lepidlá, tmely/Farby & Nátery, Voda, úžitková&odpadová, bazény
 
Chemický názov: Butylglykol

Iný názov: 2-butoxyetanol, 2-butoxyethanol

CAS číslo: 111-76-2

EINECS číslo: 203-905-0

Prosím, kontaktujte nás pre bližšie informácie.
Tlač produktu/stránky