Názov produktu: Tripolyfosfát sodný

Použitia
Úprava odpadových vôd, Úprava pitných vôd

Odvetvia
Detergenty & Kozmetika, Chemický priemysel, Stavby, lepidlá, tmely/Farby & Nátery, Voda, úžitková&odpadová, bazény
 
Chemický názov: Tripolyfosfát sodný

Iný názov: Trifosforečnan pentasodný

EC: 231-838-7

CAS: 758-29-4

Sumárny vzorec: Na5P3010

Prosím, kontaktujte nás pre bližšie informácie.
Tlač produktu/stránky