Názov produktu: Fosforečnan sodný šupiny

Odvetvia
Chemický priemysel, Voda, úžitková&odpadová, bazény
 
Názov: Fosforečnan trisodný dekahydrát

Iný názov: Trinátriumfosfát

EC číslo: 231-509-8

CAS číslo: 10101-89-0

Chemický vzorec: Na3PO4.10H2O.1/4 NaOH

Prosím, kontaktujte nás pre bližšie informácie.

Tlač produktu/stránky