Názov produktu: Chlór Stabil

Odvetvia
Voda, úžitková&odpadová, bazény
 
Chlór Stabil je prípravok na stabilizáciu chlóru v bazénovej vode. Vplyvom slnečného žiarenia a zvýšenej teploty vody dochádza k zvýšenému rozkladu ochranných chlórových prípravkov rozpustených vo vode a tým k ich nadmernému vyčerpávaniu a uvoľňovaniu chlóru. Tento prípravok na seba viaže uvoľnený chlór a tým predlžuje účinok chlórových prípravkov a potláča chlórový zápach.

Prosím, kontaktujte nás pre bližšie informácie.


Tlač produktu/stránky