Názov produktu: Chlór Šok

Odvetvia
Voda, úžitková&odpadová, bazény
 
Chlór Šok je určený na rýchlu úpravu hodnoty chlóru v bazénovej vode pri náhlom zhoršení jej kvality v priebehu sezóny. Prípravok ničí všetky bežne sa vyskytujúce baktérie a vodné riasy. Prípravok je možné použit i na počiatočné chlórovanie pri napustení alebo na pravidelnú údržbu vody.

Prosím, kontaktujte nás pre bližšie informácie.

Používajte biocídne výrobky bezpečne. Pred použitím si prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o výrobku.
Tlač produktu/stránky